چربی سوزی

چربی سوزی یک فرایند بیوشیمیایی است. وقتی چربی بدن‌ را از دست می‌دهید، سلول‌های چربی یا آدیپوسیت ، وارد سلول عضله نشده و سوزانده نمی‌شوند. سلول‌های چربی روی عضله‌ها و زیر پوست ران، شکم، باسن، بازوها و غیره می‌مانند. به همین دلیل است که وقتی چربی بدن زیاد است، عضله‌‌ها دیده نمی‌شوند. برای آزاد شدن چربی ذخیره ی سلول چربی، طی فرایند هیدرولیز، چربی تجزیه می‌شود. چربی‌های تجزیه شده به‌عنوان اسیدهای چربِ آزاد، وارد جریان خون می‌شوند و به عضلات می‌روند. با افزایش جریان خون در عضلات، تعداد بیشتری از اسیدهای چربِ آزاد به عضلات فرستاده می‌شوند. اسیدهای چرب آزاد، در عضله می سوزند و تولید انرزی می کنند. اگر قصد چربی سوزی دارید باید به طور همزمان یک برنامه ورزشی و یک رژیم لاغری را زیر نظر متخصص دنبال کنید. برای چربی سوزی بهتر ممکن است نیاز به داروهای لاغری باشد، این داروها حتما باید با تجویز پزشک استفاده شوند.